Fiskare bosatte sig tidigt på stranden. Ett fiskeläge men namn beskrivs i en jordebok från år 1589, men redan år 1572 upprättades en tullstation vid Stallen invid Stallrännan i norr. Bönderna utnyttjade öns betesmarker, men öborna kunde själva bedriva jordbruk till husbehov vid sidan av huvudsysslan som var fiske.

År 1849 bestod fiskarsamhället dels av en klunga bostadshus vid buktens norra del och dels av en enkel rad bostäder utmed stranden söderut. Åkrar och betesmarker låg strax bakom bebyggelsen. Endast en utskjutande brygga var tilläggsplats för större båtar.
Ny bebyggelse har under 1960-talet tillkommit främst i form av fritidshus på tidigare stenbrottsmark. Ön är en mycket attraktiv sommarö med frisk luft, salta bad mm.

Den centrala delen fram till kyrkan och gamla skolan har utbyggts i huvudsaklig överensstämmelse med ett år 1898 upprättat förslag till indelning i byggnadstomter. Husen har uppförts på arrenderade och inhägnade tomtplatser. Byggnaderna ligger i täta rader på ömse sidor om gatorna som går parallellt med stranden.

Antal invånare år 2008: 245

Källa: www.sotenas.se